Foilseacháin

Na Scálaí Pá Comhdhlúite a bhfuil éifeacht leo ón 1 Eanáir 2019

Scálaí Tuarastail Comhdhlúite na Roinne Sláinte, le héifeacht ón 1 Eanáir 2019. Is tugtha thíos freisin atá nasc chuig Ciorclán 15/2018 maidir le coigeartuithe pá a bhfuil éifeacht leo ón 1 Eanáir agus maidir le bearta gaolmhara.

Cliceáil anseo chun na Scálaí Pá Comhdhlúite a bhfuil éifeacht leo ón 1 Eanáir 2019 a léamh/a íoslódáil.

Cliceáil anseo chun Ciorclán 15/2018 maidir le cur i bhfeidhm na gcoigeartuithe pá a bhfuil éifeacht leo ón 1 Eanáir 2019 agus maidir le nithe gaolmhara a léamh/a íoslódáil