Foilseacháin

Na fionnachtana ón gComhairliúchán Poiblí ar Ailíniú Geografach na nGrúpaí Ospidéal agus na nEagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail

Idir mí Aibreáin agus mí na Bealtaine 2018, sheol an Roinn Sláinte comhairliúchán poiblí ar Ailíniú Geografach Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail agus Grúpaí Ospidéal. Tugtar sa tuarascáil seo sintéis agus achoimre ar na haighneachtaí uile a fuarthas.

Léigh ‘I dTreo Samhail Chúraim Chomhtháite atá Dírithe ar an Duine’ anseo