Ionstraimí Reachtúla

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (SLÁINTEACHAS EARRAÍ BIA) (LEASÚ), 2018

Tugtar éifeacht, leis na Rialacháin seo, do Rialachán (AE) 2016/238 an 19 Feabhra 2016 ón gCoimisiún lena leasaítear an Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 579/2014 lena dtugtar maolú ó fhorálacha áirithe d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le holaí agus saillte leachtacha a iompar ar farraige.
Leasaítear Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Sláinteachas Earraí Bia), 2006 (I.R. Uimh. 369 de 2006) leis na Rialacháin seo ar an modh a shonraítear thuas, go háirithe trína chinntiú go ndéantar na leasuithe ar an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin a tugadh isteach le Rialachán (AE) 2016/238 an 19 Feabhra 2016 ón gCoimisiún a chorprú sna tagairtí sna Rialacháin sin do Rialachán (AE) Uimh. 579/2014 an 28 Bealtaine 2014 ón gCoimisiún.
Féadfar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Sláinteachas Earraí Bia) (Leasú), 2018 a ghairm de na Rialacháin seo.

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (SLÁINTEACHAS EARRAÍ BIA) (LEASÚ), 2018