Ionstraimí Reachtúla

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (RIALUITHE OIFIGIÚLA AR ALLMHAIRIÚ BIA NACH DE BHUNADH AINMHÍOCH) (LEASÚ), 2018

Tugtar éifeacht, leis na Rialacháin seo, do Rialachán Forfheidhmiúcháin (AE) 2017/2298 an 12 Nollaig 2017 ón gCoimisiún lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 669/2009 maidir leis an leibhéal méadaithe rialuithe oifigiúla ar allmhairí bia áirithe nach de bhunadh ainmhíoch.
Leasaítear, leis na Rialacháin seo, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialuithe Oifigiúla ar Allmhairiú Bia nach de Bhunadh Ainmhíoch), 2010 (I.R. Uimh. 391 de 2010) ar an modh a shonraítear sna Rialacháin seo.
Cúlghairtear, leis na Rialacháin seo, Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialuithe Oifigiúla ar Allmhairiú Bia nach de Bhunadh Ainmhíoch) (Leasú), 2017 (I.R. Uimh. 319 de 2017).
Féadfar Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Rialuithe Oifigiúla ar Allmhairiú Bia nach de Bhunadh Ainmhíoch) (Leasú), 2018 a ghairm de na Rialacháin seo.

RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (RIALUITHE OIFIGIÚLA AR ALLMHAIRIÚ BIA NACH DE BHUNADH AINMHÍOCH) (LEASÚ), 2018