Ionstraimí Reachtúla

RIALACHÁIN AN AONTAIS EORPAIGH (FEISTÍ LIACHTA AGUS FEISTÍ LIACHTA DIAGNÓISEACHA IN VITRO), 2017

Is é is cuspóir do na Rialacháin seo an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte a ainmniú mar an t-údarás inniúil atá freagrach as na Rialacháin AE seo a leanas a fhorfheidhmiú:
— Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí liachta, agus
— Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí liachta diagnóiseacha in vitro.
Ina theannta sin, leis na Rialacháin seo, tugtar cumhachtaí breise faoi na Rialacháin AE sin don Údarás Rialála Táirgí Sláinte agus cinntear an teanga (na teangacha) atá le húsáid sa Stát faoi fhorálacha áirithe sna Rialacháin AE sin.
Féadfar Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Feistí Liachta agus Feistí Liachta Diagnóiseacha In Vitro), 2017 a ghairm de na Rialacháin seo.

 

RIALACHÁIN AN AONTAIS EORPAIGH (FEISTÍ LIACHTA AGUS FEISTÍ LIACHTA DIAGNÓISEACHA IN VITRO), 2017