Ionstraimí Reachtúla

NA RIALACHÁIN UM THÁIRGÍ ÍOCSHLÁINTE (DÁILEADH MÓRDHÍOLA A RIALÚ) (LEASÚ) 2019 | NA RIALACHÁIN UM THÁIRGÍ ÍOCSHLÁINTE (CUR AR AN MARGADH A RIALÚ) (LEASÚ) 2019 | NA RIALACHÁIN UM THÁIRGÍ ÍOCSHLÁINTE (MONARÚ A RIALÚ) (LEASÚ) 2019

Is é cuspóir na rialachán seo sealbhóir údaraithe mórdhíoltóra a chumasú táirge íocshláinte díolmhaithe a allmhairiú ó thríú tír agus na ceanglais atá le comhlíonadh ag sealbhóir an údaraithe sin a thabhairt cothrom le dáta. Baineadh an ceanglas maidir le comhaontú aitheantais fhrithpháirtigh a úsáid mar shocrú cuí idir an tAontas Eorpach agus tríú tír.

Is é an toradh a bheidh ar na rialacháin ná go dtiocfaidh méadú ar an líon agus ar an gcineál oibreoirí a fhéadfaidh táirge íocshláinte díolmhaithe a allmhairiú ó thríú tír agus go gcoinneofar slándáil agus inrianaitheacht shlabhra an tsoláthair ar bun ag an am céanna.

Toradh eile a bheidh ar na rialacháin is ea go gcuirfear feabhas ar a thrédhearcaí atá an dáileadh mórdhíola leigheasanna agus go gcuirfear an reachtaíocht náisiúnta ar chomhréim an athuair leis an Treoir ón Aontas Eorpach maidir le Cógaisíocht i ndáil le dea-chleachtas monaraithe i dtríú tír a aithint.

I.R. Uimh. 217 de 2019 – Na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Dáileadh Mórdhíola a Rialú) (Leasú), 2019:

Léigh nó íoslódáil an doiciméad anseo.

Léigh an doiciméad ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann anseo.

I.R. Uimh. 218 de 2019: Na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Cur ar an Margadh a Rialú) (Leasú), 2019

Léigh nó íoslódáil an doiciméad anseo.

Léigh an doiciméad ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann anseo.

I.R. Uimh. 219 de 2019: Na Rialacháin um Tháirgí Íocshláinte (Monarú a Rialú) (Leasú), 2019

Léigh nó íoslódáil an doiciméad anseo.

Léigh an doiciméad ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann anseo.