Ionstraimí Reachtúla

NA RIALACHÁIN UM SHEIRBHÍSÍ SLÁINTE (MUIRIR OIDIS), 2017

Déantar socrú, leis na Rialacháin seo, maidir leis an muirear oidis a laghdú ó €2.50 go €2.00 an ítim, agus maidir leis an uasteorainn mhíosúil a laghdú ó €25.00 go €20.00 an duine nó an teaghlach.
Leis na Rialacháin seo, cúlghairtear na Rialacháin um Sheirbhísí Sláinte (Muirir Oidis), 2013 (I.R. Uimh. 437 de 2013).

NA RIALACHÁIN UM SHEIRBHÍSÍ SLÁINTE (MUIRIR OIDIS), 2017