Ionstraimí Reachtúla

NA RIALACHÁIN UM SHEIRBHÍSÍ SLÁINTE (AN SCÉIM ÍOCAÍOCHTA DRUGAÍ), 2017

Déantar socrú, leis na Rialacháin seo, go laghdófar an tairseach chomhíocaíochta mhíosúil, go €134 in aon mhí féilire, le haghaidh íocanna ceadaithe arna n-oideasú nó le haghaidh ítimí eile arna soláthar faoin Scéim Íocaíochta Drugaí.
Cinntítear, leis na Rialacháin seo, i gcás gur mó ná €134 in aon mhí féilire an caiteachas ar íocanna ceadaithe arna n-oideasú nó ar ítimí eile arna soláthar faoin Scéim Íocaíochta Drugaí, go ndéanfar an caiteachas sin a ríomh faoi threoir phraghas iomchuí nó phraghas tagartha na hítime, arna míniú san Acht Sláinte (Earraí Liachta a Phraghsáil agus a Sholáthar), 2013.
Cúlghairtear, leis na Rialacháin seo, na Rialacháin um Sheirbhísí Sláinte (An Scéim Íocaíochta Drugaí), 2012 (I.R. Uimh. 526 de 2012) agus leasaítear rialachán 6 de na Rialacháin um Sheirbhísí Sláinte, 1972 (I.R. Uimh. 88 de 1972).

NA RIALACHÁIN UM SHEIRBHÍSÍ SLÁINTE (AN SCÉIM ÍOCAÍOCHTA DRUGAÍ), 2017