Ionstraimí Reachtúla

Na Rialacháin fán Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (Alt 36(2)) (Taighde Sláinte), 2018

Déantar na Rialacháin seo faoi alt 36 den Acht um Chosaint Sonraí, 2018. Leagtar amach iontu na coimircí éigeantacha oiriúnacha agus sonracha a mbeidh feidhm acu maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha taighde sláinte agus nithe gaolmhara.  Eascraíonn na coimircí sin as an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí agus ní bhaineann siad leis na ceanglais sa Rialachán Ginearálta go mbeadh siad bunaithe ar Airteagal 6 agus go gcomhlíonfadh siad ceann de na coinníollacha in Airteagal 9.  Foráiltear leis na Rialacháin freisin go ndéanfaidh an tAire Coiste um Thoiliú a Dhearbhú a cheapadh.

Na Rialacháin fán Acht um Chosaint Sonraí, 2018 (Alt 36(2)) (Taighde Sláinte), 2018