Foilseacháin

Ionaid Chúraim Phríomhúil – Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

Tógadh córas cúram sláinte na hÉireann chun déileáil le gortuithe teagmhasacha agus le galair eipeasóideacha. Agus é cumraithe timpeall ar na hospidéil, ní oireann an córas reatha do phróifíl dhéimeagrafach agus riachtanais sláinte na tíre, ar nithe iad a bhíonn ag athrú. Cé go mbíonn daoine ag maireachtáil níos faide, is mó leitheadúlacht na ngalar ainsealach anois ná riamh freisin. Teastaíonn cúram coisctheach agus bainistiú leanúnach ó chuid mhór de na riochtaí sin. Is gnách go soláthraítear seirbhísí den sórt sin níos gaire don bhaile, is é sin le rá, sa phobal. Má táimid chun cúram a sholáthar dár ndaonra ar bhealach eile, mar sin, is gá dúinn bonneagar atá nua-aimseartha, dea-fheistithe agus inrochtana, amhail Ionaid Chúraim Phríomhúil, a fhorbairt.

Gné lárnach d’fhís an chláir Sláintecare do sheirbhísí sláinte is ea cúram pobail agus cúram príomhúil a leathnú. Agus í ar an mbunphointe ó thaobh soláthar seirbhíse de san earnáil, cuimsíonn an Fhoireann Cúraim Phríomhúil daoine ón gcleachtadh ginearálta, ón altranas sláinte poiblí, ón teiripe shaothair, ón bhfisiteiripe agus ón teiripe urlabhra agus teanga.

Léigh tuarascáil ar dhul chun cinn ar chur i bhfeidhm na nIonad Cúraim Phríomhúil ar fud na hÉireann anseo.