Foilseacháin

Éire atá Saor ó Thobac: Tuarascáil Bhliantúil 2018

Seoladh an doiciméad beartais Éire atá Saor ó Thobac faoin gcreat Éire Shláintiúil sa bhliain 2013. Leagtar sprioc síos ann go mbeidh Éire saor ó thobac (is é sin, go mbeidh ráta leitheadúlachta caitheamh tobac faoi bhun 5% aici) faoin mbliain 2025.

Tá Tuarascáil Bhliantúil 2018 ar an bPlean Gníomhaíochta maidir le Saor ó Thobac in Éirinn ar fáil anois anseo.