Foilseacháin

Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú 2017 – 2025

Leagtar amach sa straitéis “Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú” an dóigh a rachaidh Rialtas na hÉireann i ngleic leis an dochar a ghabhann le mí-úsáid substaintí inár sochaí thar an gcéad ocht mbliana eile.  Sainaithnítear sa straitéis sraith príomhghníomhartha a dhéanfar idir na blianta 2017 agus 2020. Tugtar deis léi freisin tuilleadh gníomhartha a fhorbairt idir na blianta 2021 agus 2024 chun aghaidh a thabhairt ar aon riachtanais a d’fhéadfadh teacht chun cinn níos déanaí le linn shaolré na straitéise.

Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú:  “freagairt atá faoi stiúir ag an tsláinte i leith úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn” – 2017 – 2025

Tuarascáil ar an gComhairliúchán Poiblí a rinneadh chun bonn eolais a chur faoin Straitéis nua Náisiúnta Drugaí

An Straitéis Náisiúnta Drugaí 2009-2016

An Straitéis Náisiúnta Drugaí 2001-2008