Foilseacháin

Ceapachán le Bord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta

D’athcheap an tAire Sláinte, Simon Harris TD, an duine seo a leanas mar chomhaltaí ar Bhord Clárúcháin na nOibrithe Sóisialta le feidhm ón 4 Meán Fómhair 2018 go dtí an 4  Lúnasa 2022:

An tUasal John Hanily

Príomhoifigeach Sláinte Comhshaoil is ea an tUasal Hanily le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i Ros Comáin. Tá go leor taithí aige mar Ghairmí Sláinte Comhshaoil le 32 bliain de thaithí i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus 26 bliain de thaithí Bainistíochta Sinsearaí. Tá taithí aige i réimsí an Iniúchta, an Rialála, an Chomhlíonta agus an Fhorfheidhmithe sa Rialú Bia, Rialú Tobac, Réamhscoileanna, Tithe Altranais, feidhmeanna Comhshaoil/Údaráis Áitiúil, Cláir Samplála Bia agus Uisce.

Bhí sé ina chomhalta agus ina bhainisteoir roimhe seo ar an bhFhoireann EHS rathúil a threoraigh Creidiúnú Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann – Córas Bainistíochta Cáilíochta um Rialú Bia sa tSeirbhís Sláinte Comhshaoil. Bhí sé ina chomhalta de ‘Ghrúpa Monatóireachta an Uisce Óil Náisiúnta’ den chuid na Roinne Comhshaoil agus Rialtais Áitiúil. Tá an tUasal Hanily ina Chathaoirleach faoi láthair ar an nGrúpa Príomhoifigeach Sláinte Comhshaoil Náisiúnta.