Foilseacháin

Ceapachán chuig Bord Clárúcháin na Radagrafaithe

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an duine seo a leanas a cheapadh mar chomhalta de Bhord Clárúcháin na Radagrafaithe.  Mairfidh an ceapachán don tréimhse ón 19 Nollaig 2018 go dtí an 23 Eanáir 2022.

Fiona Roche Uas.

Bhain Fiona céim BSc (Onóracha) in Eolaíocht Sláinte amach as Ollscoil Surrey sa bhliain 1996. Sa bhliain 2002, tar éis gairm 15 bliana a bheith aici in Altranas, ceapadh í mar Stiúrthóir Altranais in Ospidéal Naomh Eoin agus Naomh Eilís i gCoill Naomh Eoin, Londain, atá ar cheann de na hospidéil charthanúla neamhspleácha is mó sa Ríocht Aontaithe. Sa bhliain 2008, chuaigh Fiona isteach san fhoireann Forbartha Gnó sa Chlinic Máinliachta Spóirt mar Chomhordaitheoir don Chiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála agus do Thuaisceart Éireann. Le linn na tréimhse sin, chabhraigh Fiona leis an gClinic Máinliachta Spóirt a bhunú mar phríomhospidéal ortaipéideach in Éirinn. Sa bhliain 2018, ceapadh í mar Cheann Forbartha Gnó sa Chlinic Máinliachta Spóirt. Mar Cheann Forbartha Gnó, áirítear leis na príomhdhualgais atá uirthi obair leis an gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála agus le Bord Sláinte Thuaisceart Éireann maidir le tionscnaimh liosta feithimh agus le tairiscintí a chur isteach le haghaidh conarthaí le FSS agus leis an tSeirbhís Náisiúnta Sláinte agus conarthaí leo a shocrú. Ar na príomhdhualgais eile atá uirthi tá cabhair a thabhairt do lianna comhairleacha nua sa Chlinic Máinliachta Spóirt a gcleachtas a fhorbairt agus iad féin a mhargú, ócáidí a phleanáil, margaíocht a dhéanamh, agus gníomhú mar bhall d’fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin an ospidéil. De bhreis ar an gcéim BSc atá aici, tá dioplóma in altranas agus teastas BTEC i mbainistíocht ag Fiona.