Foilseacháin

Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann

19.06.2018 

Tar éis ainmniúchán a fháil ó Chomhairle na nDochtúirí Leighis, cheap Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tOllamh Colm O’Herlihy chuig Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann.

 

An tOllamh Colm O’Herlihy,

MD, FRCPI, FRCOG, FRANZCOG

 

POST REATHA

 • Ollamh le hObstatraic agus Gínéiceolaíocht, Scoil an Leighis agus Eolaíocht an Leighis, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, san Ospidéal Náisiúnta Máithreachais, Baile Átha Cliath.
 • Cnáimhseoir/Gínéiceolaí Comhairleach, an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais, Sráid Holles, Baile Átha Cliath 2.
 • Gínéiceolaí Comhairleach, Ospidéal Ollscoile Mater Misericordiae, Sráid Eccles, Baile Átha Cliath 7.

 

SCOIL LEIGHIS

 • An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (Ollscoil na hÉireann)
  • A bhain céim amach i mí an Mheithimh 1973: MB, BCh, BAO, Onóracha agus an chéad áit

 

CÁILÍOCHTAÍ IARCHÉIME

 • MD: Dochtúir Leighis, Ollscoil Melbourne, 1981
 • FRCPI: Comhalta de Choláiste Ríoga Lianna na hÉireann, 1986
 • FRCOG: Comhalta de Choláiste Ríoga na gCnáimhseoirí agus na nGínéiceolaithe, 1989
 • FRANZCOG: Comhalta de Choláiste Ríoga Cnáimhseoirí agus Gínéiceolaithe na hAstráile, 1981

 

CEAPACHÁIN REATHA AGUS CEAPACHÁIN ROIMHE SEO

 • Uachtarán, Cumann Imbhreithe na hÉireann, 1992-94
 • Uachtarán, Acadamh Ríoga an Leighis, Rannóg na hObstatraice, 1994-96
 • Scrúdaitheoir Sinsearach, Ollscoil Mhanchain, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, agus Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
 • Comhalta den Chomhairle, an tAontas Cosanta Leighis, 1993-2002
 • Comhairleoir Réigiúnach d’Éirinn, Coláiste Ríoga na gCnáimhseoirí agus na nGínéiceolaithe, 1996-2001
 • Comhalta den Chomhairle, Coláiste Ríoga na gCnáimhseoirí agus na nGínéiceolaithe
 • Comhalta de Chomhairle na nDochtúirí Leighis (Comhalta Tofa)
 • Comhalta de Choiste Gearáin agus Coiste Oideachais agus Oiliúna Chomhairle na nDochtúirí Leighis

 

RÉIMSÍ SPÉISE REATHA TAIGHDE

Gortú peilbheach cnáimhseach urláir, Bainistíocht Luí Seoil, galracht chnáimhseach agus imbhreithe, imdhíoneolaíocht na neamhthorthúlachta, teiripe athsholáthair hormón.