Foilseacháin

Bille um Ghairmeacha Rialáilte (Sláinte agus Cúram Sóisialach) (Leasú) 2019

Leis an mBille um Ghairmeacha Rialáilte (Sláinte agus Cúram Sóisialach) (Leasú) 2019, ar cheadaigh an Chomh-aireacht é, leasaítear na cúig Acht rialála um ghairmithe sláinte, go háirithe maidir le feidhmiúlacht chun cleachtadh agus le clárú.

Áirítear na nithe seo leis na príomhleasuithe:

• Ní mór d’iarratasóirí ar chlárú aon chiontuithe nó aon smachtbhannaí ar ghearr comhlacht rialála (laistigh den Stát nó lasmuigh de) ar a gcleachtadh a dhearbhú tráth an iarratais agus gach bliain ina dhiaidh sin;
• Féadfar fiosrúcháin araíonachta i ndlínsí eile a úsáid mar fhianaise inghlactha in imeachtaí um fheidhmiúlacht chun cleachtadh a reáchtáiltear in Éirinn;
• Foilseofar na smachtbhannaí go léir chun a chinntiú go mbeidh rochtain ag an bpobal ar fhaisnéis faoi smachtbhannaí araíonachta a ghearrtar ar dhochtúirí, altraí, cnáimhsigh, cógaiseoirí agus gairmithe sláinte rialáilte eile;
• Beidh an ceart ag cleachtóirí chun achomharc a dhéanamh chun na hArd-Chúirte i gcás gur gearradh smachtbhannaí beaga comhairle, iomardú nó cáineadh i scríbhinn ar chleachtóir. I láthair na huaire, níl aon cheart achomhairc ann in aghaidh na smachtbhannaí sin.

Is iad na cúig acht ná Acht na bhFiaclóirí, 1985, an tAcht um Ghairmithe Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh, 2005; an tAcht Cógaisíochta, 2007; Acht na Lia-Chleachtóirí, 2007; agus Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011.

Léigh an Bille um Ghairmeacha Rialáilte (Sláinte agus Cúram Sóisialach) (Leasú) 2019 anseo.

Léigh an meabhrán míniúcháin anseo.