Foilseacháin

Athbhreithniú Straitéiseach ar Oiliúint Dochtúirí agus Struchtúr na Gairme – An Ochtú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

I mí Iúil 2013, bunaíodh Grúpa Oibre, faoi cheannas an Ollaimh Brian MacCraith, Uachtarán, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar oiliúint dochtúirí agus ar struchtúr na gairme. Iarradh ar an nGrúpa Oibre scrúdú a dhéanamh ar oiliúint agus conairí gairme do dhochtúirí agus moltaí ardleibhéal a chur ar fáil ar mhaithe le: ráta coinneála dochtúirí nuacháilithe sa chóras sláinte poiblí a fheabhsú; pleanáil a dhéanamh do riachtanais na seirbhíse; agus an buntáiste is fearr is féidir a bhaint as an infheistíocht in oideachas agus oiliúint dochtúirí. Bunaíodh Grúpa Monatóireachta ar Fheidhmiú chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na moltaí. Seo é an ochtú tuarascáil ar dhul chun cinn ón nGrúpa Monatóireachta sin, maidir leis an tréimhse Feabhra 2018 go Iúil 2018.

Léigh an Ochtú Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn anseo