Foilseacháin

Athbhreithniú Lárthéarma ar chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta maidir le Néaltrú

Seoladh an chéad Straitéis Náisiúnta maidir le Néaltrú d’Éirinn i mí na Nollag 2014. Is é aidhm na Straitéise an dá phrionsabal uileghabhálacha um pearsanúlacht agus um shaoránacht a chur ar aghaidh trí chur ar chumas daoine a bhfuil néaltrú orthu a bhféiniúlacht, a ndianseasmhacht agus a ndínit a choimeád ar marthain agus trína aithint go bhfuil meas orthu fós mar shaoránaigh neamhspleácha a bhfuil an ceart acu, agus ag a gcúramóirí, ról iomlán a imirt mar shaoránaigh ghníomhacha sa tsochaí.

Léigh an Athbhreithniú Lárthéarma ar chur chun feidhme na Straitéise Náisiúnta maidir le Néaltrú anseo