Foilseacháin

Athbhreithniú Beartais na Roinne Sláinte ar Sheirbhís Náisiúnta na nAonad Cóireála d’Ionsaithe Gnéis

Cuireadh tús leis an Athbhreithniú Beartais ar Aonaid Chóireála d’Ionsaithe Gnéis i mí Mheán Fómhair 2018 agus cuireadh i gcrích é i mí Feabhra 2019. Scrúdaíodh san Athbhreithniú éifeachtúlacht beartais na nAonad Cóireála d’Ionsaithe Gnéis, agus an cheist seo á cur aige: “cé chomh maith is atá ag éirí leis an mbeartas reatha i ndáiríre?” Bhí an fhoireann Athbhreithnithe comhdhéanta de bhaill foirne ón Roinn Sláinte, ó FSS, ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus ó na hAonaid Chóireála d’Ionsaithe Gnéis. Cuirtear i láthair san Athbhreithniú 10 réimse gníomhaíochta meántéarmaí, 4 réimse gníomhaíochta gearrthéarmaí agus 2 réimse gníomhaíochta fadtéarmaí.

Léigh an tAthbhreithniú Beartais ar Sheirbhís Náisiúnta na nAonad Cóireála d’Ionsaithe Gnéis anseo.

Léigh achoimre aon leathanaigh anseo.