Foilseacháin

Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte 2018

Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte 2018 –  Tuarascáil Feidhmiúcháin

Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte 2018

Réamh-mheastar san Athbhreithniú ar Acmhainn na Seirbhíse Sláinte riachtanais acmhainne sa todhchaí in ospidéil ghéarmhíochaine, sa chúram príomhúil agus i seirbhísí do dhaoine scothaosta (seirbhísí cúraim chónaithe agus seirbhísí cúram baile) don tréimhse go dtí an bhliain 2031. Cuirtear san áireamh san anailís na leibhéil reatha éilimh agus acmhainne, tosca déimeagrafacha agus neamhdhéimeagrafacha lena mbrúfar an t-éileamh sa todhchaí chun cinn, agus an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag mór-athchóirithe córais ar an riachtanas acmhainne