Foilseacháin

Anailís ar Thionchar Rialála – An Bille um Shláinte Leanaí, 2018

Is Bille é an Bille um Shláinte Leanaí do dhéanamh socrú maidir le seirbhísí sláinte leanaí a fheabhsú agus, chun na críche sin, do bhunú comhlacht ar a dtabharfar Sláinte Leanaí Éireann chun seirbhísí péidiatracha a phleanáil agus a sheachadadh; do dhéanamh socrú maidir le fostaithe, talamh, maoin, cearta agus dliteanais de chuid Ospidéal Mhuire na Leanaí, Cromghlinn a aistriú chuig Sláinte Leanaí Éireann; do dhéanamh socrú maidir le fostaithe, maoin, cearta agus dliteanais de chuid Ospidéal Ollscoile na Leanaí, Sráid an Teampaill a aistriú chuig Sláinte Leanaí Éireann; do dhéanamh socrú maidir le fostaithe, maoin, cearta agus dliteanais áirithe de chuid Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath, ina gcorpraítear Ospidéal Náisiúnta na Leanaí, a aistriú chuig Sláinte Leanaí Éireann; do dhéanamh socrú maidir le fostaithe, maoin, cearta agus dliteanais áirithe de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a aistriú chuig Sláinte Leanaí Éireann; do dhéanamh socrú maidir le feidhm bhreise de chuid Bhord Forbartha an Ospidéil Náisiúnta Phéidiatraigh agus d’aistriú maoin, cearta agus dliteanais áirithe de chuid an Bhoird sin chuig Sláinte Leanaí Éireann agus do dhéanamh socrú maidir leis an mBord sin a dhíscaoileadh; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.

Anailís ar Thionchar Rialála an Bhille um Shláinte Leanaí

Scéim Ghinearálta an Bhille um Shláinte Leanaí