Foilseacháin

An Tuarascáil ón Roinn Sláinte maidir le Leapacha Oscailte do Mhí an Meitheamh 2019

Tugtar sa Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte achoimre ar an meánlíon leapacha othar cónaitheach agus an meánlíon leapacha/áiteanna lae a bhí ar fáil sa chóras ospidéal géarmhíochaine. Tá na figiúirí bunaithe ar shonraí ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Foilseofar an tuarascáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne gach mí.

Léigh an Tuarascáil maidir le Leapacha Oscailte do Mhí an Meitheamh 2019 anseo.