Foilseacháin

An Tuarascáil Fhorlíontach ón bhFiosrúchán Scóipe

D’fhoilsigh Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an Tuarascáil Fhorlíontach ón bhFiosrúchán Scóipe ar an gClár Scagthástála Ceirbheacs (CervicalCheck), tar éis don Rialtas cinneadh a dhéanamh ina leith sin níos luaithe inniu. Bhí an Fiosrúchán faoi stiúir ag an Dr Gabriel Scally.

Ag teacht sna sála ar fhoilsiú na Tuarascála Deiridh ón bhFiosrúchán Scóipe an 12 Meán Fómhair anuraidh, ghabh an Dr Scally air féin an tuarascáil fhorlíontach seo a sholáthar ar ghnéithe áirithe eile de na saotharlanna, amhail socruithe soláthair, cáilíochta agus creidiúnaithe agus struchtúir rialachais.

Sainaithnítear sa tuarascáil gur mhó an líon saotharlann a bhí ag gabháil d’obair CervicalCheck ná a measadh ar dtús. Mar sin féin, cinntear sa tuarascáil freisin, bunaithe ar an bhfaisnéis a bhí ar fáil don Fhiosrúchán, nár tháinig aon laghdú ar cháilíocht na scagthástála a soláthraíodh do mhná na hÉireann mar thoradh ar an úsáid a baineadh as saotharlanna breise agus nach bhfuil aon fhianaise ann lena dtugtar le fios go raibh cáilíocht na scagthástála in easnamh in aon saotharlann ar bith. Ar an mbealach sin, tugtar sa Tuarascáil Fhorlíontach tuilleadh dearbhaithe do mhná na hÉireann maidir le cáilíocht na scagthástála ceirbheacs.

Tugann an Dr Scally aitheantas sa tuarascáil go ndearnadh dul chun cinn suntasach tábhachtach cheana féin ar na moltaí atá sa Chéad Tuarascáil agus sa Tuarascáil Deiridh uaidh a chur chun feidhme. Tá an dul chun cinn sin leagtha amach sa Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn ar Chur Chun Feidhme na Moltaí ón bhFiosrúchán Scóipe don chéad ráithe, rud atá ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.