Foilseacháin

An Tuarascáil Eatramhach ón Sainghrúpa um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú

I mí an Mheithimh 2018, agus mar chuid de ghealltanas atá i gClár an Rialtais, d’fhógair an tAire Sláinte agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, i gcomhar leis an Aire Airgeadais, go mbunófaí Sainghrúpa a mbeadh de chúram air breithniú a dhéanamh ar shásra malartach ar dhul i muinín na cúirte le haghaidh éilimh faillí cliniciúla a réiteach. Tá an grúpa faoi chathaoirleacht ag an mBreitheamh Onórach Charles Meenan, Breitheamh den Ard-Chúirt, agus bunaíodh é chun athbhreithniú a dhéanamh ar na córais reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú.

Cliceáil anseo chun an tuarascáil a léamh nó a íoslódáil.