Foilseacháin

An Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige

Bunaíodh an Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige i ndiaidh gealltanas a bheith tugtha sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta chun ceannaireacht a thabhairt i réimse mheabhairshláinte na hóige agus chun feabhas a chur ar an mbealach a n-oibríonn na hearnálacha poiblí, príobháideacha, deonacha agus pobail le chéile chun meabhairshláinte agus folláine an aosa óig a fheabhsú. Díríodh go príomha ar (mar a leagtar amach iad sna téarmaí tagartha): litearthacht mhothúchánach agus laghdú stiogma; feasacht ar sheirbhísí agus ar thacaíochtaí; rochtain ar sheirbhísí agus ar thacaíochtaí i suíomhanna éagsúla; seirbhísí agus tacaíochtaí i measc soláthraithe éagsúla a ailíniú; agus acmhainn a fhorbairt i bpobail áitiúla.

An Tascfhórsa Náisiúnta um Meabhairshláinte na hÓige