Foilseacháin

An Straitéis Náisiúnta Máithreachais 2016-2026 – Todhchaí níos fearr a chruthú le chéile

Maternity Strategy  Irish Cover

Rinne an tAire Sláinte: Todhchaí níos fearr a chruthú le chéile – An Straitéis Náisiúnta Máithreachais 2016-2026, an chéad straitéis dá cineál in Éirinn riamh, a sheoladh an 27 Eanáir 2016.Tugtar cuntas sa Straitéis ar a bhfuil i ndán do chúram máithreachais agus nuabheirthe chun a chinntiú go mbeidh sé sábháilte, caighdeánaithe agus ar ardchaighdeán agus go dtabharfaidh sé eispéireas níos fearr agus rogha níos leithne do mhná agus dá dteaghlach. Tá an tsamhail chúraim a bheartaítear sa Straitéis bunaithe ar an bprionsabal gur próiseas nádúrtha fiseolaíoch í an bhreith clainne. Aithnítear inti ag an am céanna go bhfuil riachtanais chúraim níos airde ag mná áirithe. Dá réir sin, beartaítear inti samhail chúraim amháin lena ngabhann trí chonair chúraim ar leith, is iad sin: Cúram faoi Thacaíocht, Cúram Cuidithe agus Cúram Speisialaithe. I gcás gach ceann de na conairí, beidh an cúram dírithe ar an mbean agus beidh sé á chur ar fáil ag foireann ildisciplíneach.

Fuair ceapadh na Straitéise eolas ó phróiseas comhairliúcháin phoiblí agus ó athbhreithniú ar an litríocht idirnáisiúnta atá ar fáil. Tá an Straitéis, an tuarascáil comhairliúcháin agus an t-athbhreithniú ar an litríocht ar fáil ag na naisc thíos.