Foilseacháin

An Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí

An Straitéis Náisiúnta do ChúramóiríTabharfar aitheantas agus meas do chúramóirí mar phríomh-chomhpháirtithe cúraim. Tacófar leo a sláinte agus a bhfolláine féin a chothabháil agus cúram a thabhairt le muinín. Cumhachtófar cúramóirí chun páirt chomh hiomlán agus is féidir a ghlacadh sa saol geilleagrach agus sa saol sóisialta.

Léigh an tuarascáil iomlán anseo.