Foilseacháin

An Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare

Cuirtear i láthair sa tuarascáil Sláintecare fís deich mbliana chun seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann a bhunathrú.

Is sa Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare a thugtar an creat le haghaidh clár athchóirithe ar fud an chórais ar fad. Leagtar amach inti an treo don chéad deich mbliana eile agus na gníomhartha a dhéanfar sa chéad trí bliana den phróiseas cur chun feidhme Sláintecare. Is é an aidhm atá leis an obair sin na bunchlocha a chur i bhfeidhm le haghaidh aistriú suntasach a dhéanamh ar an dóigh a soláthraítear seirbhísí cúram sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn.

www.gov.ie/slaintecare

Tá an Straitéis Cur Chun Feidhme Sláintecare á n-aistriú go Gaeilge faoi láthair agus foilseofar iad ar an suíomh seo a luaithe is féidir.

Tá an Straitéis ar fáil i mBéarla anseo.