Foilseacháin

An Sainghrúpa a bhfuil de chúram air athbhreithniú a dhéanamh ar an dlí tortanna agus ar na córais reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú – Téarmaí Tagartha

An Sainghrúpa a bhfuil de chúram air athbhreithniú a dhéanamh ar an dlí tortanna agus ar na córais reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú – Téarmaí Tagartha

Luadh sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta: “Tabharfaimid aghaidh ar chostas éileamh a bheith ag ardú trí shainghrúpa a bhunú a bheidh le tuairisciú laistigh de 6 mhí ar roghanna chun an dlí tortanna agus an próiseas éileamh atá ann faoi láthair a leasú, go háirithe mar a bhaineann le díobhálacha le linn breithe agus díobhálacha tubaisteacha agus díobhálacha ar féidir leo teacht ó vacsaíniú.”

Agus aird á tabhairt acu ar an raon leathan tionscnamh atá á seoladh ag an Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir le hathchóiriú an dlí torta, déanfaidh an tAire Sláinte agus an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, i gcomhar leis an Aire Airgeadais, Sainghrúpa a bhunú a mbeidh de chúram air athbhreithniú a dhéanamh ar na córais reatha um éilimh faillí cliniciúla a bhainistiú. Déanfaidh an Grúpa scrúdú ar an dlí torta de réir mar atá feidhm aige le díobhálacha pearsanta a thagann chun cinn san earnáil cúram sláinte agus breithneoidh sé na roghanna atá ann chun an dlí torta ábhartha a athchóiriú. Déanfaidh an Grúpa scrúdú freisin ar cé acu is leor nó nach leor na córais bhainistíochta éileamh cliniciúil atá i bhfeidhm agus ar cé acu is ann nó nach ann do shásra malartach trína bhféadfaí éilimh a bhainistiú agus a chinneadh ar bhealach níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí ó thaobh an duine a rinne an t-éileamh agus ó thaobh an chultúir shábháilteachta othar araon.

Léigh Téarmaí Tagartha an tSainghrúpa anseo.