Foilseacháin

An Roinn Sláinte Tuarascáil Bhliantúil 2017

Leagtar amach sa tuarascáil bhliantúil seo ón Roinn Sláinte don bhliain 2017 na héachtaí a baineadh amach agus na réimsí ina ndearnadh dul chun cinn suntasach ar ár gcuspóirí straitéiseacha sa bhliain 2017.

An Roinn Sláinte Tuarascáil Bhliantúil 2017

Department-of-Health-Annual-Report-2017-cover-as-Gaeilge