Foilseacháin

An Roinn Sláinte Tuarascáil Bhliantúil 2015

2015 Annual Report - IrishIs é seo an Tuarascáil Bhliantúil don Roinn Sláinte don bhliain 2015. Tugaimid breac-chuntas inti ar an dul chun cinn a baineadh amach sa bhliain 2015 agus ar na gníomhartha sa Ráiteas Straitéise 2015 – 2017. Roinneamar na gníomhartha ina réimsí tosaíochta:

  • Clár oibre Éire Shláintiúil a bhrú chun cinn
  • Torthaí feabhsaithe d’othair a sholáthar
  • Córais oibriúcháin a athchóiriú chun torthaí níos fearr a bhrú chun cinn
  • Céimeanna comhaontaithe a chur chun feidhme i dtreo cúram sláinte uilechoiteann
  • Múnlaí nuálacha cistiúcháin a thabhairt isteach
  • Áiseanna sláinte agus bonneagar TFC a nuachóiriú