Foilseacháin

An Roinn Sláinte Ráiteas Straitéise 2016 – 2019

SoS cover page - GaeilgeIs é seo an Ráiteas Straitéise don Roinn Sláinte don tréimhse 2016-2019. Leagtar ár misean, ár luachanna, ár ról agus ár bpríomhfheidhmeanna amach ann. Cuirtear síos ann ar an timpeallacht reatha ina soláthraítear seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialaigh agus sainaithnítear ann roinnt téamaí bunúsacha lena gcuirfear bonn eolais faoinár gcuid oibre thar an tréimhse trí bliana lena mbaineann. Tugtar forbhreathnú ann ar deireadh ar na gníomhartha a dhéanfaimid, agus iad eagraithe ina gcúig Chuspóir Straitéiseacha.

An Roinn Sláinte Ráiteas Straitéise 2016 – 2019