Foilseacháin

An Plean Náisiúnta um Ailse Chraicinn a Chosc 2019 – 2022

Tá ailse chraicinn ar an gcineál ailse is coitianta in Éirinn. Diagnóisítear níos mó ná 11,000 cás gach bliain agus meastar go méadóidh an figiúr sin faoi dhó ar a laghad faoin mbliain 2045. D’fhéadfaí formhór na n-ailsí craicinn a chosc, áfach.

Gealltanas ríthábhachtach a d’eascair as an Straitéis Náisiúnta Ailse 2017-2026 is ea an chéad Phlean náisiúnta seo um Ailse Chraicinn a Chosc. Is é aidhm an phlean dul i ngleic leis an gcineál ailse is coitianta in Éirinn.

Tá cosc ailse ina chuid dhílis den Straitéis Náisiúnta Ailse mar gurb é an cur chuige fadtéarmach is cost-éifeachtúla i leith rialú ailse. Agus é mar aidhm léi aghaidh a thabhairt ar an líon méadaitheach teagmhas ailse craicinn, tugtar tús áite sa straitéis don ghá atá ann le forbairt agus cur chun feidhme a dhéanamh ar phlean náisiúnta um ailse chraicinn a chosc.

Léigh an Plean Náisiúnta um Ailse Chraicinn a Chosc anseo.

Íoslódáil grafaic faisnéise inphriontáilte A4 anseo