Foilseacháin

An Meitheal Oibre chun breithniú a dhéanamh ar chur chuige malartach i ndáil le seilbh drugaí d’úsáid phearsanta

Bhunaigh an Rialtas Meitheal Oibre chun breithniú a dhéanamh ar chur chuige malartach i ndáil le seilbh drugaí d’úsáid phearsanta i mí na Nollag 2017.  Bhí bunú an ghrúpa seo ina phríomhghníomhaíocht sa Straitéis Náisiúnta Drugaí ‘Díobháil a Laghdú, Cabhrú le Téarnamh – freagairt shláinte-bhunaithe i dtreo úsáid drugaí agus alcóil in Éirinn 2017-2025”.

 

Bhí clár oibre an mheitheal comhdhéanta de chruinnithe le saineolaithe ó thíortha eile, ag coimisiúnú taighde ar dhlínsí eile agus ag tabhairt faoi chomhairliúchán poiblí. Áiríodh sa phróiseas comhairliúcháin ceistneoir ar-líne, grúpaí fócais agus díospóireacht bheartais oscailte.  Fuarthas níos mó ná 20,000 freagra ar an gceistneoir ar-líne.

 

Cuireadh tuarascáil an Mheitheal Oibre faoi bhráid na nAirí Harris, Flanagan agus Byrne ag deireadh mhí Aibreáin 2019, mar aon le tuarascáil mhionlaigh ón gCathaoirleach.

Bhreithnigh an tuarascáil raon cur chuige ó dhíscaoileadh go díchoiriú agus aithníodh cúig rogha beartais.  Astu seo, molann an tuarascáil trí rogha beartais:

  • Rabhadh Aosach: Is rogha roghnach seachas ionchúiseamh í an Scéim Rabhaidh do Dhaoine Fásta atá ann faoi láthair, ina bhféadfadh An Garda Síochána rabhadh foirmiúil a thabhairt do dhuine a fhaightear i seilbh drugaí d’úsáid phearsanta, agus bileag eolais a sholáthair chomh maith don duine aonair maidir le seirbhísí sláinte agus sóisialta.
  • Rabhaidh iolrach do dhaoine fásta: Faoi réir chomhaontú an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, d’fhéadfadh an Garda Síochána tairbhe Rabhadh Aosach a thabhairt do dhuine níos mó ná uair amháin.
  • Athstiúradh go Seirbhísí Sláinte: Dhíreofaí daoine a fhaightear i seilbh drugaí d’úsáid phearsanta chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte i gcomhair scagadh sláinte agus idirghabháil ghairid le gairmí sláinte ar a dtugtar “SAOR”. Nuair is gá, tabharfar atreorú ar aghaidh d’úsáideoirí drugaí ardriosca i gcomhair cóireála nó tacaíochtaí eile.

 

Is féidir teacht ar thuarascáil an Mheitheal Oibre agus ar an tuarascáil mionlach anseo.

– Tuarascáil an Mheitheal Oibre

– Tuarascáil mhionlaigh ón gCathaoirleach

 

Tá cinneadh déanta ag an Rialtas Cur Chuige Athstiúrtha Sláinte a chur i bhfeidhm, tar éis breithniú a dhéanamh ar na moltaí sna tuarascálacha.

 

Faoin gcóras nua seo, nuair a fhaightear duine i seilbh drugaí d’úsáid phearsanta, d’aontaigh an Rialtas Cur Chuige Atreoraithe Sláinte a chur i bhfeidhm, trína

  • Ar an gcéad uair, ndéanfaidh an Garda Síochána iad a tharchur, ar bhonn éigeantach, chuig Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le haghaidh scagadh sláinte agus idirghabháil ghairid;
  • Ar an dara huair, mbeadh ​​sé de rogha ag an Garda Síochána rabhadh aosach a eisiúint.