Foilseacháin

An Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách atá ag déanamh scrúdú ar an ról a imríonn Eagraíochtaí Deonacha

Tá an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách atá ag déanamh scrúdú ar an ról a imríonn eagraíochtaí deonacha i dtimpeallachtaí sláinte poiblí agus seirbhísí sóisialta pearsanta tar éis an tuarascáil uaidh a fhoilsiú.

Féachtar sa tuarascáil ar úinéireacht, rialachas agus éiteas eagraíochtaí deonacha agus ar an gcaidreamh atá acu leis an Stát. Cliceáil anseo chun amharc ar an tuarascáil nó chun í a íoslódáil

Sheol an Grúpa Athbhreithnithe Neamhspleách comhairliúchán poiblí. Cliceáil anseo chun amharc ar an tuarascáil anailíse nó chun í a íoslódáil