Foilseacháin

An Clár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán: Tuarascáil Bhliantúil 2017

Chuir an Clár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán an tuarascáil bhliantúil uaidh don bhliain 2017 faoi bhráid an Aire Sláinte, rud ina leagtar amach an dul chun cinn a rinneadh ar an Straitéis Náisiúnta Máithreachais a chur chun feidhme.

Pléitear sa tuarascáil leis na réimsí sin ina ndearnadh dul chun cinn sa bhliain 2017 ar thosaíochtaí straitéiseacha an Chláir don bhliain sin.

Cliceáil anseo chun amharc ar an tuarascáil nó chun í a íoslódáil.