Foilseacháin

An Chomhairle Náisiúnta Haemaifilia

Cheap an tAire Sláinte na daoine seo a leanas mar chomhaltaí den Chomhairle Náisiúnta Haemaifilia.

Anne O’Sullivan Uas.

Tá Anne ina Bainisteoir Altraí Cliniciúla san Ionad Náisiúnta um Théachtadh in Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath. Tá spéis aici sa haemaifilia. Tá sí ag obair sa réimse le 20 bliain anuas agus tá taithí uathúil aici ar na fadhbanna a ndéileálann othair haemaifilia agus a ndaoine muinteartha leo.

An Dr Niamh O’Connell

Tá an Dr O’Connell ar an Stiúrthóir Náisiúnta Haemaifilia in Ospidéal San Séamas, Baile Átha Cliath, agus is sa cháil sin a ceapadh í chuig an gComhairle Náisiúnta Haemaifilia.