Foilseacháin

Ag deireadh na bliana 2017, tarraingíodh ábhair imní anuas faoina mhinice a thagann aimhréidheanna chun cinn a bhaineann le húsáid feistí mogalra sa chóireáil mháinliachta ar neamhchoinneálacht úiríneach struis agus ar thultitim orgáin pheilbhigh i measc na mban in Éirinn agus faoina dhéine a bhíonn na haimhréidheanna sin. Tarraingíodh ábhair imní anuas freisin faoin rialáil agus faoin iniúchadh a dhéantar ar úsáid na bhfeistí; faoina mhéid a úsáidtear in Éirinn iad; agus faoin infhaighteacht seirbhísí do mhná a bhíonn thíos le haimhréidheanna a bhaineann leis an mogalra. Tarraingíodh na hábhair imní sin anuas i roinnt Ceisteanna Parlaiminte a cuireadh ar an Aire Sláinte agus ar bhealaí eile.

Chun freagairt do na ceisteanna sin agus chun a aithint cé chomh casta agus atá na nithe a tarraingíodh anuas, d’iarr an tAire ar an bPríomhoifigeach Míochaine tuarascáil a ullmhú dó ar na saincheisteanna cliniciúla agus teicniúla a bhaineann leis an dá rud seo a leanas a chinntiú:

a) gnáthaimh mhogalra a sholáthar ar bhealach sábháilte éifeachtach san úirghínéiceolaíocht, agus
b) freagairt go cuí do mhná a fhulaingíonn aimhréidheanna tar éis dóibh dul faoi ghnáthamh mogalra

Tá an tuarascáil iomlán ar fáil lena híoslódáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte.