Foilseacháin

Foráiltear leis an mBille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, do Bhord a chuimseoidh naonúr a bhunú d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS). Bord rialaithe FSS a bheidh sa Bhord agus beidh an t-údarás aige feidhmeanna FSS a chomhlíonadh. Beidh an Bord cuntasach don Aire Sláinte as comhlíonadh a fheidhmeanna.

Foráiltear leis an mBille freisin do Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin a cheapadh chuig FSS in áit an phoist reatha mar Ard-Stiúrthóir agus go mbeidh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin cuntasach don Bhord as comhlíonadh a fheidhmeanna nó a feidhmeanna.

Cliceáil anseo chun an Anailís ar Thionchar Rialála an Bhille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018, a léamh nó a íoslódáil.

Cliceáil anseo chun dul chuig an mBille um Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (Rialachas), 2018.