Foilseacháin

Cóid Chleachtais nua le haghaidh bia agus deochanna neamh-mheisciúla

Rinne an Rialtas ‘Meáchan Sláintiúil d’Éirinn – Beartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le Murtall, 2016 – 2025’ a cheadú agus a fhoilsiú sa bhliain 2016, rud ina leagtar síos sprioc shoiléir chun treochtaí murtaill a aisiompú. Ceann de phríomhghníomhartha an phlean is ea “Cód Cleachtais a fhorbairt, a chur chun feidhme agus a mheas maidir le bia agus deochanna a chur chun cinn, a mhargú agus a urrú.” Tá sé ríthábhachtach go n-athróimid timpeallacht mhurtallaigineach na hÉireann ina timpeallacht ina n-éascaítear tomhaltas bia agus di níos sláintiúla. Is iad na Cóid Chleachtais an toradh ar an gcomhar agus ar an gcomhoibriú atá ar bun le 15 mhí anuas le hearnálacha ábhartha éagsúla, lena n-áirítear Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann, Food Drink Ireland, Miondíol Éireann, Comhairle Deochanna na hÉireann, Údarás Craolacháin na hÉireann, Údarás Caighdeáin Fógraíochta na hÉireann, Cumann Lucht Fógraíochta in Éirinn, Institiúid na gCleachtóirí Fógraíochta in Éirinn, Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann, Biaslán, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige