Príobháideachas

Do phríobháideachas

Go raibh maith agat as cuairt a thabhairt ar shuíomh Gréasáin na Roinne Sláinte in Éirinn.

Leagtar amach sa cháipéis seo ár mbeartas maidir le príobháideachas na ndaoine a úsáideann ár n-áiseanna faisnéise bunaithe ar an nGréasán.

De ghnáth, ní bhailímid faisnéis phearsanta fút nuair a thugann tú cuairt ar ár suíomh.

Chun críocha na cáipéise seo, is ionann faisnéis phearsanta agus faisnéis lena bhféadtar duine aonair a shainaithint, amhail ainm, seoladh agus sonraí teagmhála.

Maidir le cuid áirithe de na suíomhanna, bailítear faisnéis phearsanta sa chás go dteastaíonn tuilleadh faisnéise uait d’fhonn freagra a thabhairt ar na ceisteanna sonracha a chuireann tú. Ní nochtar aon fhaisnéis phearsanta dúinn le haghaidh brabhsáil ghinearálta ar an nGréasán. Nochtar faisnéis áirithe maidir le húsáid an Ghréasáin trí sholáthraí ár seirbhíse Idirlín, a thaifeadann cuid de na sonraí seo a leanas. Braitheann an fhaisnéis a fhaighimid ar a ndéanann tú agus cuairt á tabhairt agat ar ár suíomh. •Seoladh loighciúil an fhreastalaí atá á úsáid agat. •An cineál brabhsálaí atá á úsáid agat. •An dáta agus an t-am ar a bhfaigheann tú rochtain ar ár suíomh. •Na leathanaigh a bhfuair tú rochtain orthu agus na cáipéisí a d’íoslódáil tú. •An seoladh Idirlín roimhe ónár nasc tú go díreach lenár suíomh. •Roinnt de na critéir chuardaigh atá á n-úsáid agat. •An seoladh Idirlín lena nascann tú go díreach ónár suíomh.

Baintear úsáid as an bhfaisnéis sin chun ligean dúinn an fhaisnéis atá á soláthar againn dár n-úsáideoirí a fheabhsú, an líon daoine atá ag tabhairt cuairt ar ár suíomhanna a fháil amach agus chun críocha staidrimh. Baintear úsáid as roinnt den fhaisnéis thuas chun staitisticí achoimre a chruthú. Ligeann siad dúinn líon na gcuairteoirí ar na codanna éagsúla dár suíomh a mheasúnú, an fhaisnéis is mó úsáid agus is lú úsáid a fháil amach, eolas a dhéanamh dúinn ar shonraíochtaí dearaidh agus leagan amach sa todhchaí, agus cabhrú linn ár suíomh a dhéanamh níos áisiúla don úsáideoir.

Sa chás go bhfuil naisc ag ár suíomhanna le suíomhanna eile, níl freagracht ar an Roinn Sláinte as inneachar, cóipcheart ná beartais phríobháideachais na suíomhanna Gréasáin sin.

Fianáin

Is é is fianán ann ná píosa faisnéise a d’fhéadfadh suíomh Gréasáin Idirlín a sheoladh chuig do bhrabhsálaí nuair a fhaigheann tú rochtain ar fhaisnéis ag an suíomh sin.

Cé go bhféadfadh an suíomh seo fianáin a úsáid, ní bhainfimid úsáid astu d’fhonn sonraí rúnda a stóráil ná iarracht a dhéanamh tú a shainaithint.

Faisnéis phearsanta:

Féadfaimid do sheoladh ríomhphoist a iarraidh mar fhreagairt d’iarratas atá déanta agat ar thuilleadh faisnéise. Ní dhéanfar é sin a thaifeadadh ach sa chás go roghnaíonn tú teachtaireacht a sheoladh chugainn. Ní bhainfear úsáid as ach chun na críche a chuir tú ar fáil é agus ní chuirfear é le liosta seoltaí.

Cosaint Sonraí

Cosaint Sonraí sa Roinn Sláinte