Preasráitis

Tugann Varadkar cuairt ar Árainn Mhór chun saoráidí sláinte a mheas

An chéad chuairt ó Aire Sláinte le cuimhne na ndaoine

Tá Leo Varadkar, an tAire Sláinte, ag tabhairt cuairt ar Árainn Mhór i gCo. Dhún na nGall inniu chun a saoráidí sláinte a mheas agus chun a fheiceáil conas a dhéileálann cónaitheoirí an oileáin le fadhbanna sláinte. Is é seo an chéad uair a thug Aire Sláinte cuairt ar an oileán le cuimhne na ndaoine.

Dúirt an tAire Varadkar: “Bhí mé ag iarraidh a fheiceáil le mo shúile féin conas a bhainistíonn cónaitheoirí an oileáin a riachtanais sláinte. Bhí mé ag iarraidh freisin cumas an Stáit freastal ar na héilimh sin a mheas. Mar Aire Sláinte, táim ag iarraidh taithí dhíreach a fháil ar ár seirbhís sláinte. Mar sin, is deis mhaith é seo féachaint ar an dóigh a dtugtar aire do dhaoine i gcúinsí uathúla.”

Tá daonra 514 ar Árainn Mhór agus is Gaeilgeoirí atá i bhformhór díobh. Méadaíonn an figiúr sin go 2,000 duine le linn an tsamhraidh nuair a thugann mic léinn Ghaeltachta, oibrithe imirceacha agus turasóirí cuairt ar an oileán. Tá an chuairt ar comhthráth le hathbhreithniú atá á dhéanamh ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar sheirbhísí sláinte oileáin, rud a bhfuil cónaitheoirí agus gairmithe a chónaíonn agus a oibríonn ar Árainn Mhór agus ar oileáin eile páirteach ann. Tá caoga faoin gcéad den daonra Oileáin os cionn 65 bliain d’aois agus cónaíonn leathchuid díobh ina n-aonar. I gcás fhormhór na ndaoine sin atá i bhfostaíocht, déanann siad comaitéireacht chun na hoibre ar an tír mhór gach lá. Is iad feirmeoireacht caorach, an iascaireacht, an fhoirgníocht agus an soláthar cúram baile na príomhfhoinsí fostaíochta ar an oileán.

Is ann d’ionad sláinte tiomnaithe ina soláthraítear seirbhísí liachleachtóra ghinearálta trí lá sa tseachtain. Is cónaitheoir é liachleachtóir ginearálta an oileáin agus tá sé ag cleachtadh ar an oileán le 30 bliain anuas. Is le tréimhse fhada freisin atá an liachleachtóir ginearálta ionaid ag obair ar an oileán. Oibríonn an tAltra Sláinte Poiblí ó Luan go hAoine agus taistealaíonn sé chuig an oileán gach lá. Tá an t-ionad cúraim phríomhúil lonnaithe 15 km ar shiúl ar an mórthír. Tugtar rochtain ar an bhfoireann ildisciplíneach ar bhonn measúnú riachtanas agus tugtar cuairteanna ar an oileán nuair is gá.

Cuirtear seirbhísí éigeandála taobh amuigh d’uaireanta gnó ar an oileán ar fáil trí 999 agus éascaítear iad le seirbhís INRBT atá lonnaithe i dteach solais Árainn Mhór Eagraíonn grúpaí pobail seirbhísí spóirt, caitheamh aimsire agus siamsaíochta do gach cónaitheoir. Áirítear leo sin béilí ar rothaí agus seirbhísí chun meabhairshláinte a chur chun cinn.

Críoch