Preasráitis

Tugann an tAire Sláinte ómós do John Connaghan

Ba mhaith le Simon Harris TD, an tAire Sláinte, ómós a thabhairt do John Connaghan, a d’fhógair go bhfuil sé ar intinn aige imeacht óna ról mar Ard-Stiúrthóir eatramhach ar Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Ghabh an tAire Harris buíochas leis an Uas. Connaghan as ucht a thiomantais agus a dhíograise don ról agus ghuigh sé gach rath air sa phost nua a rachaidh sé ina bhun ar fhilleadh ar ais ar Albain dó.

Dúirt an tAire Harris: “Thaispeáin John Connaghan sárcheannaireacht sa ról agus ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil leis as an bpost a shealbhú ag am ríthábhachtach sa tseirbhís sláinte.”

Fógraíodh an post mar Ard-Stiúrthóir agus glacfar le hiarratais suas go tús mhí Eanáir.

D’iarr an tAire ar Anne O’Connor, LeasArd-Stiúrthóir, an ról a shealbhú go dtí go dtabharfar an próiseas earcaíochta chun críche sa bhliain nua.

Dúirt an tAire Harris: “Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Anne O’Connor as ucht a ceannaireachta agus a tiomantais. Tá dea-theist uirthi maidir le seirbhísí a fheabhsú d’othair agus do chliaint agus táim ag tnúth le bheith ag obair léi sa tréimhse atá romhainn.”

CRÍOCH