Preasráitis

Tugann an tAire Sláinte cuairt ar an Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin

Thug Simon Harris TD, an tAire Sláinte, cuairt ar an Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin i nDún Laoghaire inniu, áit ar cuireadh ar an eolas é faoin dul chun cinn atá á dhéanamh ar na saoráidí nua atá beartaithe don champas.

San fhorbairt nua, soláthrófar bloc barda 120 leaba, lena n-áirítear teiripí tacaíochta do phéidiatraic, bardaí le haghaidh gortuithe inchinne faighte, aonad hidriteiripe agus halla spóirt.  Tá cead pleanála i bhfeidhm cheana féin agus táthar ag súil go bhfaighfear tairiscintí ó chonraitheoirí i mí Feabhra 2017 le haghaidh na príomhoibreacha a chur i gcrích.

Ag labhairt dó ag an Ospidéal, dúirt an tAire Harris, “Creidim gur leis na saoráidí nua a dhéanfar fíordhifríocht do shaol leanaí agus daoine fásta a bhfuil gortú inchinne faighte ag cur as dóibh. Bainfidh a dteaghlach tairbhe as na saoráidí nua freisin.  Tá áthas orm a dhearbhú arís eile go bhfuilim tiomanta don Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin agus d’fheabhas leanúnach a chur ar sheirbhísí néar-athshlánúcháin do dhaoine a dteastaíonn na seirbhísí sin uathu.  Is eol dom gur i gcora deacra atá othair nuair a bhaineann siad leas as na seirbhísí sin den chéad uair agus go bhfuil mórathrú ina saol rompu agus roimh a dteaghlach ag an am sin.  Mar sin, ba mhaith liom a chinntiú go mbeidh na seirbhísí is fearr is féidir ar fáil dóibh.  Chomh maith leis sin, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do thiomantas na mball foirne san Ospidéal, a oibríonn chomh crua sin dá gcuid othar. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo as gach a ndéanann siad.”

Sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta, dírítear go sonrach ar roinnt clár tábhachtach agus straitéisí tábhachtacha, lena n-áirítear plean a fhoilsiú le haghaidh seirbhísí néar-athshlánúcháin sa phobal a chur ar aghaidh.  Sa Bheartas agus Straitéis Náisiúnta maidir le Seirbhísí Néar-Athshlánúcháin a Sholáthar in Éirinn 2011-2015, rinneadh roinnt moltaí maidir le seirbhísí do dhaoine a bhfuil riachtanais athshlánúcháin acu.  Cuimsíodh raon tacaí sa Straitéis freisin, lenar áiríodh tacaí cliniciúla, teiripeacha, sóisialta, gairme agus pobail do na daoine lena mbaineann.

Sa Phlean Seirbhíse Náisiúnta don bhliain 2017, ar fhoilsigh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le déanaí é, gealltar go n-oibreofar chun an Straitéis sin a chur chun feidhme.

I measc na bpleananna eile atá ann, mar a d’fhógair an tAire Harris le déanaí iad, tá cistiú a chur ar fáil chun sainaonad athshlánúcháin a dhearadh/a phleanáil d’Ospidéal Ollscoile Ros Comáin i gcomhar leis an Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin.  Dá rachfaí ar aghaidh leis an tionscadal sin, sholáthrófaí 20 leaba agus cóiríocht theiripeach d’othair.

CRÍOCH