Preasráitis

Tugann an tAire Ó Ríordáin aitheasc ag an gcéad chruinniú de chuid Choiste Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta Drugaí

Thug an tAire Aodhán Ó Ríordáin, an tAire Stáit le freagracht as an Straitéis Náisiúnta Drugaí, aitheasc ag an gcéad chruinniú de chuid Choiste Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta Drugaí inniu.

Cuireadh an Coiste Stiúrtha ar bun chun treoir agus comhairle a chur ar fáil chun cabhrú leis an Aire Straitéis nua Náisiúnta Drugaí a fhorbairt, rud a thiocfaidh i bhfeidhm i mí Eanáir 2017.  Tá sé beartaithe go soláthrófar sa Straitéis nua cur chuige comhtháite beartais i leith mí-úsáid substaintí, lena n-áireofar cur chuige leathan sláinte poiblí i leith tobac agus alcóil, agus i leith substaintí eile atá faoi réir rialú nó toirmeasc.

Ar oscailt dó an chéad chruinniú de chuid an Choiste Stiúrtha, dúirt an tAire: “Trí Straitéis nua Náisiúnta Drugaí a fhorbairt, tabharfar an-deis dúinn difríocht a dhéanamh do shaol na ndaoine a dtéann mí-úsáid substaintí i bhfeidhm orthu.”

“Cúpla seachtain ó shin, d’fhógair mé go ndéanfadh John Carr cathaoirleacht ar an gCoiste Stiúrtha agus go ndéanfadh sé maoirseacht ar fhorbairt na straitéise nua. Agus é ina Ard-Rúnaí ar Chumann Múinteoirí Éireann roimhe seo, tá cuid mhór taithí ag John sa réimse seo. Is aigesean freisin atá na scileanna idirbheartaíochta agus eadrána a theastaíonn don obair atá romhainn”.

D’aithin an tAire go bhfuil ballraíocht chuimsitheach agus leathan ag an gCoiste Stiúrtha, áit a ndéantar ionadaíocht do gach ceann de na príomhranna agus de na príomhghníomhaireachtaí Rialtais, do na hearnálacha pobail agus deonacha agus do na tascfhórsaí drugaí agus alcóil.

“Creidim gur gá cur chuige comhpháirtíochta a ghlacadh i leith dul i ngleic leis an bhfadhb, rud atá casta agus ilghnéitheach”, dúirt sé freisin.  “Ní féidir le haon roinn, ghníomhaireacht ná eagraíocht an fhadhb sin a réiteach leo féin agus is gá dúinn leanúint de bheith ag obair le chéile chun torthaí níos fearr a chur ar fáil dóibh sin a dtéann an fhadhb i bhfeidhm orthu.”

Táthar ag súil gur i bhFómhar na bliana 2016 a leagfaidh an Coiste Stiúrtha a thuarascáil faoi bhráid an Fhóraim Mhaoirseachta ar Dhrugaí, rud atá faoi chathaoirleacht ag an Aire le freagracht as an Straitéis Náisiúnta Drugaí.

CRÍOCH