Preasráitis

Tugann an tAire McGrath aitheantas do Chomóradh 50 Bliain Chumann Cúraim an Iarthair

Ag labhairt dó ar ócáid Chomóradh 50 Bliain Chumann Cúraim an Iarthair, dúirt Finian McGrath TD, an tAire Stáit le freagracht as Míchumas, gur cheart do Chumann Cúraim an Iarthair bheith bródúil as an ról atá imeartha aige le 50 bliain anuas i seirbhísí agus i dtacaí a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas intleachtúil i Maigh Eo agus dá theaghlach. Leag an tAire béim ar an méid sin nuair a dúirt sé: “Is ar bhealach iontach a chomhlíon sibh an Misean atá agaibh, is é sin, cur ar chumas daoine saol iomlán sásta a bheith acu mar shaoránaigh ar comhchéim. Is misean é sin atá ábhartha go háirithe d’Éirinn mar thír i mbliana, bliain ina gceiliúrtar comóradh céad bliain shíniú an Fhorógra.”

Bhí an tAire ag labhairt ag comhdháil a reáchtáladh chun an Comóradh 50 Bliain a cheiliúradh agus thug sé faoi deara gurbh é a bhí i gceann amháin de na míreanna ar chlár oibre na comhdhála, a bhain le “Teach de mo Chuid Féin, Maireachtáil mar Is Mian Liom”, ná léiriú foirfe ar an obair iontach atá á déanamh ag Cumann Cúraim an Iarthair chun tacú le daoine saol féintreoraithe a bheith acu.  Dúirt an tAire freisin: “Tá a lán daoine faoi mhíchumas ina gcónaí sa phobal cheana féin agus ní mór aidhm a bheith ag seirbhísí sláinte tacú le daoine fanacht ina dteach féin agus a chinntiú nach scartar iad óna bpobal agus óna struchtúir nádúrtha tacaíochta sóisialta”.

Dúirt an tAire freisin go bhfuil Cumann Cúraim an Iarthair ar thús cadhnaíochta na hoibre sin agus go bhfuil sé tiomanta do thacaíocht a thabhairt d’úsáideoirí seirbhíse saol saibhir sona a bheith acu agus páirt iomlán a ghlacadh i saol an phobail áitiúil. Tá an Cumann tiomanta freisin do thacaíocht a thabhairt do dhaoine fostaíocht bhríoch a ghnóthú i gcomhpháirt le fostóirí áitiúla. Dúirt sé: “Tá stair Chumann Cúraim an Iarthair mar fhianaise gur aigesean atá an spreagadh, an tsamhlaíocht agus an tiomantas a theastaíonn chun rannchuidiú láidir a dhéanamh sna blianta atá romhainn chun saol na ndaoine faoi mhíchumas inár sochaí a athrú ó bhonn”.

Mar fhocal scoir, ghabh an tAire buíochas le gach duine ag a bhfuil baint leis an eagraíocht bheoga fhreagrúil atá ann sa lá atá inniu ann a dhéanamh de Chumann Cúraim an Iarthair. Cuimsíonn sé sin na daoine a bhaineann úsáid as seirbhísí Chumann Cúraim an Iarthair, daoine muinteartha leo, ar daoine iad a ndíríonn an Cumann orthu ina chuid oibre, na baill foirne a dhéanann a ndícheall gach lá agus an iomaí oibrí deonach a thugann a gcuid ama gan stad gan staonadh chun tacú le húsáideoirí seirbhíse agus leis an bhfoireann. Mhol an tAire gach duine ag a bhfuil baint le Cumann Cúraim an Iarthair as an méid atá bainte amach acu agus ghuigh sé gach rath orthu sna blianta atá le teacht.