Preasráitis

Tugann an tAire Harris, an tAire McGrath agus an tAire McEntee agus Comhaltaí den Oireachtas fuil, agus iad ag múscailt feasacht ar an ngá atá ann le deontóirí

Tá Simon Harris TD, an tAire Sláinte, an tAire Finian McGrath TD agus an tAire Helen McEntee TD agus a gcuid comhghleacaithe san Oireachtas tar éis fuil a thabhairt ag Clinic Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ar Shráid D’Olier inniu.

Ag an gclinic tráthnóna, labhair an tAire faoin tábhacht a bhaineann le fuil a dheonú, “Cé go mbeidh fuilaistriú ag teastáil ó dhuine amháin as gach ceathrar am éigin le linn a saoil, ní bhíonn ach 3% de dhaonra incháilithe iomlán na hÉireann ag deonú fola go gníomhach.”

D’eisigh Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann glao ar dheonuithe breise le déanaí toisc nach raibh ach soláthar trí lá fágtha sa soláthar náisiúnta fola ag an am.  Cé gur chobhsaigh stoic fola ó shin i leith, dúirt an tAire, “Cuid riachtanach de chúram sláinte nua-aimseartha is ea fuil. Gach bliain, is ó na mílte Éireannach de gach aois a theastaíonn fuilaistriú inár gcuid ospidéal de bharr tinneas nó timpistí”.

Tá sé mar aidhm ag Seirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann 15,000 deontóir nua a earcú ó gach cearn den tír i mbliana. De réir na bhfigiúirí, áfach, tharla sé go raibh laghdú 21% ann ar an líon daoine a dheonaigh fuil den chéad uair sa bhliain 2015 i gcomparáid leis an líon daoine a tháinig chun cinn sa bhliain 2010.

Dúirt an tAire ansin, “Is gá dúinn go léir cabhrú le freastal ar an riachtanas sin, agus molaim do dhaoine óga go háirithe smaoineamh faoi fhuil a thabhairt den chéad uair.”

Ghabh an tAire buíochas lena chuid comhghleacaithe san Oireachtas a d’fhreastail ar an gClinic ar Shráid D’Olier in éineacht leis inniu agus ghuigh sé gach rath ar Sheirbhís Fuilaistriúcháin na hÉireann ina cuid oibre chun deontóirí breise a earcú.

CRÍOCH

Nóta d’Eagarthóirí

  • Ní bhíonn ach 3% den daonra incháilithe ag deonú fola go gníomhach
  • Beidh fuilaistriú ag teastáil ó dhuine amháin as gach ceathrar againn am éigin le linn ár saoil
  • Maireann fuil 35 lá
  • Ní mhaireann pláitíní (ar comhpháirt d’fhuil iad) ach idir 5 lá agus 7 lá

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag www.giveblood.ie