Preasráitis

Tugann an tAire Corcoran Kennedy rabhadh faoin dochar is féidir le mí-úsáid alcóil a dhéanamh don mheabhairshláinte

Le linn díospóireachta san Oireachtas aréir maidir le cistiú do sheirbhísí meabhairshláinte, tharraing Marcella Corcoran Kennedy, Aire Stáit, aird ar na naisc atá ann idir úsáid mhíshláintiúil alcóil agus deacrachtaí meabhairshláinte, go háirithe féindochar agus féinmharú.

Bíonn an tsaincheist sin ábhartha go háirithe sa tréimhse roimh an Nollaig agus roimh an mBliain Nua agus le linn na tréimhse sin.

Tarlaíonn sé, le linn amanna deacra den saol, go dtéann daoine i muinín alcóil nó drugaí eile chun cabhrú leo déileáil lena ndeacrachtaí. Mar sin féin, is féidir le húsáid alcóil agus drugaí damáiste a dhéanamh don mheabhairshláinte ag an am céanna. Má laghdaíonn duine an méid alcóil a ólann sé, beidh sé in ann tionchar dearfach a imirt ar a shláinte agus ar a fholláine meabhairshláinte.

Mhol an tAire do dhaoine súil a chaitheamh ar an suíomh Gréasáin mentalhealth.ie, rud atá á reáchtáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ar a bpléitear le saincheisteanna meabhairshláinte, alcóil agus drugaí. Leagtar amach ar an suíomh freisin cén áit ar féidir le daoine tacaí agus seirbhísí a rochtain.

Dúirt an tAire le linn na díospóireachta, “Faigheann triúr bás gach lá de bharr mí-úsáid alcóil, is é sin 1,056 dhuine gach bliain. Is gá dúinn a chuimhneamh i gcónaí gur druga sícighníomhach agus dúlagrán é alcól i gcásanna ina n-ólann duine níos mó alcóil ná an méid is féidir leis an gcorp a bhriseadh síos. Is druga é a laghdaíonn an cumas atá ag duine smaoineamh ar bhealach ciallmhar. Imríonn sé tionchar díobhálach ar a bhreithiúnas freisin. Is féidir le húsáid fhadtéarmach alcóil deacrachtaí meabhairshláinte a chruthú, rud a d’fhéadfadh a bheith ina chúis le himní, le strus, le dúlagar, agus uaireanta, le féinmharú.”

“Tá alcól ar cheann de na tosca i leath na gcásanna féinmharaithe agus féindochair d’aon ghnó. Sa bhliain 2014, ba bhainteach le halcól a bhí ceann amháin as gach trí chás féindochair. Is gá dúinne, mar thír, ár n-úsáid alcóil a laghdú, agus is dóigh go dtabharfar leis an mBille Sláinte Poiblí (Alcól) atá le teacht cúnamh dúinn déanamh amhlaidh.

Déantar foráil dóibh seo a leanas leis an mBille Sláinte Poiblí (Alcól):

  • íosphraghsáil aonaid chun deireadh a chur le halcól a bheith á dhíol go han-saor i siopaí
  • lipéid sláinte ar tháirgí alcóil chun eolas a thabhairt do thomhaltóirí
  • táirgí alcóil a scaradh ó tháirgí eile i siopaí chun an fháil atá orthu agus a n-infheictheacht a laghdú
  • srianta ar fhógraíocht agus ar mhargaíocht
  • urraíocht a rialáil
  • rialáil maidir le táirgí alcóil a dhíol, a sholáthar agus a úsáid.

Tosaíocht don Rialtas seo go fóill is ea an Bille agus cuireadh tús le Céim an Choiste sa Seanad an 26 Deireadh Fómhair le haghaidh an Bille a phlé.”