Preasráitis

Tugann an Rialtas reachtaíocht éigeandála isteach tar éis breithiúnais ón gCúirt Achomhairc

Tá reachtaíocht éigeandála á tabhairt isteach ag an Rialtas tar éis cinnidh ón gCúirt Achomhairc inniu maidir le hagóid a rinneadh in aghaidh an Achta um Mí-Úsáid Drugaí, 1977.

Pléadh sa chás leis na cumhachtaí atá ag an Rialtas substaintí atá dochrach do shláinte an duine a rialú faoi Alt 2 (2) den Acht.

Bíonn méid éiginnteachta ag gabháil i gcónaí leis an toradh ó chúirteanna cáis. Ní théann an toradh ón gcás seo i bhfeidhm ar na dlíthe reatha maidir le drugaí níos sine amhail hearóin, cócaon nó cannabas a sholáthar, a shealbhú nó a dhíol. Is amhlaidh go déann sé i bhfeidhm ar shubstaintí sícighníomhacha níos úire a shealbhú, nithe atá á gcur ag rialtais as a chéile faoi raon feidhme an Achta um Mí-Úsáid Drugaí, 1977. Mar sin féin, cuireadh in iúl dúinn gur cion faoin reachtaíocht reatha atá i substaintí sícighníomhacha a dhíol nó a sholáthar.

D’éirigh leis an Stát an tAcht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977, a chosaint san éisteacht bhunaidh san Ard-Chúirt i mí an Mhárta 2014. Rinneadh an t-ábhar a achomharc chuig an gCúirt Achomhairc agus rinne an Rialtas ullmhúcháin d’aon toradh diúltach a d’fhéadfaí a dhéanamh.

Mar chuid den obair sin, ullmhaíodh reachtaíocht éigeandála lena dréachtú i gcás toradh diúltach don Stát. Tá sé tábhachtach anois, ó thaobh cúrsaí sláinte poiblí de agus ó thaobh cúrsaí ceartais choiriúil de araon, go ndéanfaí an reachtaíocht a achtú a luaithe ab fhéidir.

Tabharfaidh Leo Varadkar, an tAire Sláinte, an reachtaíocht isteach sa Dáil níos déanaí tráthnóna. Beartaítear go rithfear í i ngach céim sa Dáil agus sa Seanad laistigh de 24 uair.

“Níorbh eol dúinn roimh ré cad a chinnfeadh an Chúirt, ach d’ullmhaíomar sinn féin don chineál cinnidh a rinneadh inniu. Ullmhaíodh an reachtaíocht agus d’fhormheas an Chomh-aireacht roimh ré í. Leis an reachtaíocht éigeandála atá á tabhairt isteach agam inniu, cuirfear cúrsaí ar ais mar a bhí agus athrialófar gach druga a rialaíodh roimh an mbreithiúnas seo. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhFreasúra roimh ré as ucht a chomhair ina leith seo,” dúirt an tAire Varadkar.

CRÍOCH