Preasráitis

Tugann an Príomhoifigeach Míochaine agus an Príomhoifigeach Altranais an vacsaín fliú dá chéile

Tá an Príomhoifigeach Míochaine agus an Príomhoifigeach Altranais tar éis an vacsaín fliú shéasúraigh a thabhairt dá chéile. Agus é sin á dhéanamh acu, mhol siad do gach gairmí sláinte – go háirithe dochtúirí, altraí agus cnáimhsigh – an vacsaín fliú a fháil.

D’eisigh siad litir chuig gach dochtúir, altra agus cnáimhseach faoi seach chun béim a leagan ar an tábhacht a bhaineann leis an vacsaín a fháil.

Dúirt an Dr Holohan, an Príomhoifigeach Míochaine, “Is ag gairmithe sláinte a bhíonn an teagmháil is mó le hothair leochaileacha. Dá bhrí sin, is leosan freisin a bhaineann ardbhaol go dtarchuirfidh siad an fliú chuig othair. Tá fianaise ann gur féidir laghdú a dhéanamh ar chastachtaí a bhaineann leis an bhfliú i gcásanna ina bhfaigheann líon mór gairmithe sláinte an vacsaín fliú. Tá an méid sin tábhachtach go háirithe maidir le ráigeanna fliú a sheachaint i saoráidí cúraim fhadtéarmaigh agus sna hospidéil roimh an ngeimhreadh atá romhainn.”

Dúirt an Dr O’Halloran, an Príomhoifigeach Altranais, “Mholfainn do gach altra, do gach cnáimhseach agus, go deimhin, do gach cineál gairmí sláinte an vacsaín fliú a fháil roimh an ngeimhreadh. Má fhaigheann siad an vacsaín, is amhlaidh go laghdóidh siad an baol go scaipfear an víreas fliú agus na castachtaí a ghabhann leis, nithe a bhíonn an-chontúirteach d’othair scothaosta agus d’othair atá i mbaol go háirithe.”

Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoin gclár um vacsaíniú in aghaidh an fhliú, féach www.hse.ie/flu